český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Perfluórované mazivo v spreji – NEOLUBE® PF 10 – NEOLUBE® PF 10.00 – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2023/09/07 08:19

PERFLUOROVANÉ MAZIVO DO EXTRÉMNYCH PODMIENOK

Veľmi vysoké a veľmi nízke teploty, veľmi vysoká záťaž

Agresívne prostredie

Kompatibilné so všetkými plynmi vrátane kyslíka

Mazivo na mazanie vo vákuovom prostredí

Mazanie s veľmi dlhou trvanlivosťou

Maximálne bezpečné mazanie

NEOLUBE® PF 10.00 je určený na mazanie vysokého počtu

cyklov s komponentmi so zníženou prevádzkovou vôľou

Zaručene neobsahuje skleníkové fluórované uhľovodíky

Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch

 

 

OPIS

Má veľmi nízku prevádzkovú prchavosť.
Vysoko účinné perfluórované mazivo ponúka množstvo výhod.
Je použiteľné pri veľmi vysokých teplotách, je úplne odolné voči oxidácii.
Nereaguje a nemení sa pri styku s väčšinou rozpúšťadiel, chemických látok, s kyselinami a zásadami, s vodou, slanou vodou, parou, a to aj pod tlakom.
Proti korózii, proti opotrebovaniu. Úplne odolný voči šmykovým účinkom a nárazom.

Kompatibilný so všetkými kovmi, plastmi a elastomérmi.
Použiteľný pod prúdom tekutého alebo plynného kyslíka do 123 barov a inertný voči všetkým plynom.
Špecifické mazivo na mazanie do konca životnosti.

 
OBLASTI POUŽITIA

Ejektory v odbore odlievania plastov (PF 10.00), posúvače, stĺpiky.

Výroba a distribúcia plynu.

Montáž a mazanie v elektromechanickom priemysle a pri výrobe elektrospotrebičov.
Mazanie meracích a presných zariadení v oblasti kozmického priemyslu a letectva.
Kompresory, elektropneumatické a pneumatické zariadenia.
Chemický priemysel. Mazanie pod nukleárnym žiarením.
Mazanie obrábacích centier, kopírovacích centier, guľôčkových stĺpikov.
Elektronika, lekárske, zdravotnícke a farmaceutické vybavenie.

NÉOLUBE PF 10 sa používa na ochranu povrchov pred koróziou a oxidáciou v agresívnych chemických prostrediach, silne kyslých alebo zásaditých.

 

SKÚŠKY KOMPATIBILITY NEOLUBE® PF 10 A NEOLUBE® PF 10.00  S KYSLÍKOM

 

Podľa noriem EN ISO 11114-3 a EN 1797 – skúšky samovznietenia TLAKOVÁ NÁDOBA A HORÚCI DRÔT

TLAKOVÁ NÁDOBA

Tlak vstrekovania kyslíka (bar)

 

123±4

Teplota v meracej komore (°C)

 

 

480,5± 2,5

Výsledky

 

 

Žiadne vznietenie

HORÚCI DRÔT

Teplota drôtu

 

1200ºC

Výsledky

 

Žiadne horenie

 

Záver : Spreje NEOLUBE® PF 10 ET NEOLUBE® PF 10.00 možno používať pod prúdom kyslíka do 123 barov.

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI MAZIVA

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

Vizuálny

Hladký

nm

Farba

Vizuálna

Biely

nm

Objemová hmotnosť pri 25 °C (pyknometer)

NF T 30 020

1765

kg/m³

Trieda NLGI

NLGI

National Lubricating Grease Institute

2

Trieda

podľa schopnosti penetrácie

Mydlo/gél

Anorganické

Vlastnosti tuhých mazív

Telomér PTFE

15 %

Schopnosť penetrácie pri 25 °C          

Bez zaťaženia                         

So zaťažením, po 60 cykloch           

So zaťažením, po 1000 cykloch            

So zaťažením, po 10 000 cykloch        

So zaťažením, po 100 000 cykloch       

NF ISO 2137 / ASTM 2176

 

 

 

265-295

265-295

265-295

285-315

285-315

 

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

Bod odkvapnutia

Bod odkvapnutia, ak je vyšší ako 360 °C

NF ISO 2176 / ASTM D 566

 ASTM D 2265

Bez

Netaviteľné

°C

 

Nečistoty

> 25µm

> 75µm

> 125µm

FMTS 791 3005

 

0

0

0

nb/ml

FYZIKÁLNO–CHEMICKÉ VLASTNOSTI ZÁKLADOVÉHO OLEJA

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vlastnosti základového oleja

 PFPE

Kinematická viskozita pri 40°C          

Kinematická viskozita pri 100°C

NF EN ISO 3104

1300

800

mm2/s

mm2/s

Index kyslosti

NF ISO 6618

 0,0

mg KOH/l

VÝKONOVÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Odlučovanie oleja 7 dní pri 40 °C (potenie)

NF T 60 191

0,0

% hmotnosti

Odlučovanie oleja 24 hod. pri 41 kPa (tlakové potenie)

ASTM D 1742

0,0

% hmotnosti

Sulfítový popol

NF T 60 144

0

% hmotnosti

Test na medených prúžkoch

ASTM D 4048

1a

Hodnotenie

Oxidačná stabilita

ASTM D 942

< 1

psi

Straty odparením 22 h pri 121 °C

ASTM D 972

0

% hmotnosti

Strata odparovaním Noack

NF T 60 101

CEC L-40 A-93 

ASTM D5800

 

0

       

% hmotnosti

Napučanie na elastoméroch

70 hod. pri 100 °C

ASTM D 4289,83

< 0,2

Rozmerová odchýlka v %

Teplotné rozsahy

Nepretržite

V špičke

 

 

-25 +250

-25 +260

               

°C

°C

Otáčkový faktor

n.dm

100000

  mm.min-1

Záťažový test 4 ball N                          

Priemer odtlačku                  

Index zaťaženia pri zváraní

ASTM D 2266 / ISO 20 623

 

0,52

800

 

mm

Dn

TIMKEN test

ASTM D 2509

50

Ib

Antikorózny test EMCOR   

Dynamický                                  

Statický      

 

NF T 60 135 

ISO DP 6294/ ASTM D 1743

 

0-1

0

        

   Hodnotenie  

Hodnotenie

Odolnosť voči vymývaniu vodou pri 80 °C

ASTM 1264

0

% hmotnosti

 

DOPLŇUJÚCE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Záberový moment za studena (-20 °C)

ASTM D 1478-63

8

N.cm

Prevádzkový moment (-20 °C)

 

< 2

N.cm

Odstránenie prevádzkového hluku

FAG MGG 11

I

Klasifikácia

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Nebezpečné v balení aerosól. Dodržiavajte predbežné opatrenia týkajúce sa používania, bezpečnostné vety nachádzajúce sa na obale, ako aj karty bezpečnostných údajov. Výhradne na profesionálne používanie.

 

BALENIA

 

 

 

 Sprej 650 ml  

perfluórované mazivo, úplná odolnosť voči chemickým látkam, kompatibilné so všetkými plynmi. doživotné mazanie. extrémne podmienky. Mazivo HIGH TECH, rieši všetky problémy s mazaním. perfluórované mazivo perfluórované mazivo v aerosóle perfluórované mazivo v spreji perfluórované mazivo v sprejovej nádobe mazivo vysoké teploty mazivo nízke teploty mazivo pre plyn mazivo pre kyslík mazivo styk s riedidlami teploty, mazivo odlievanie plastov mazivo pre ejektory foriem technické mazivo priemyselný mazivo. dodávatelia technických mazív. dodávatelia priemyselných mazív. dodávatelia priemyselných mazív. výrobcovia technických mazív. výrobcovia priemyselných mazív. výrobcovia priemyselných mazív. fluórované mazivo. aerosól fluórované mazivo. mazivo do vákuového prostredia. Fluórované mazivo, sprej. Perfluórované mazivo, sprej. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu.

 Sprej 650 ml 

perfluórované mazivo, úplná odolnosť voči chemickým látkam, kompatibilné so všetkými plynmi. doživotné mazanie. extrémne podmienky. Mazivo HIGH TECH, rieši všetky problémy s mazaním. perfluórované mazivo perfluórované mazivo v aerosóle perfluórované mazivo v spreji perfluórované mazivo v sprejovej nádobe mazivo vysoké teploty mazivo nízke teploty mazivo pre plyn mazivo pre kyslík mazivo styk s riedidlami teploty, mazivo odlievanie plastov mazivo pre ejektory foriem technické mazivo priemyselný mazivo. dodávatelia technických mazív. dodávatelia priemyselných mazív. dodávatelia priemyselných mazív. výrobcovia technických mazív. výrobcovia priemyselných mazív. výrobcovia priemyselných mazív. fluórované mazivo. aerosól fluórované mazivo. mazivo do vákuového prostredia. Fluórované mazivo, sprej. Perfluórované mazivo, sprej. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu.

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE