český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Perfluórované mazivo v spreji – NEOLUBE® PF 10 – NEOLUBE® PF 10.00 – iBiotec – Tec Industries

PERFLUOROVANÉ MAZIVO DO EXTRÉMNYCH PODMIENOK

Veľmi vysoké a veľmi nízke teploty, veľmi vysoká záťaž

Agresívne prostredie

Kompatibilné so všetkými plynmi vrátane kyslíka

Mazivo na mazanie vo vákuovom prostredí

Mazanie s veľmi dlhou trvanlivosťou

Maximálne bezpečné mazanie

NEOLUBE® PF 10.00 je určený na mazanie vysokého počtu

cyklov s komponentmi so zníženou prevádzkovou vôľou

Zaručene neobsahuje skleníkové fluórované uhľovodíky

Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch

 

 

 

 

 

ODOLNOSŤ PROTI TEPLOTÁM

Teplota pri nepretržitej prevádzke

Vrcholová používaná teplota

 

 

 

-25°C  +250°C

-25°C  +260°C

 

 

 

 

ODOLNOSŤ PROTI ZAŤAŽENIU

Záťažový test 4 ball N   

ASTM D 2266       Priemer odtlačku     

ASTM D 2596       Index zvarového zaťaženia  

 

TIMKEN test

ASTM D 2509                      

Extrémny tlak, proti opotrebovaniu

 

 

 

0,52 mm

800 daN

 

 

50 lbs

 

 

 

 

ODOLNOSŤ PROTI RÝCHLOSTIAM

Otáčkový faktor 

n.dm         

Vhodný pre nízke axiálne alebo lineárne rýchlosti

 

 

 

100 000    mm.min-1

 

 

 

 

 

ODOLNOSŤ PROTI PROSTREDIAM

EMCOR TEST       NF T 60 135  

Úplne nerozpustný vo vode a pare

vrátane pod tlakom, v organických riedidlách,

vrátane chlórovaných, v silných kyselinách,

vrátane kyseliny dusičnej, v silných zásadách,

rozpustených soľných kúpeľoch, v chemických činidlách a látkach.

Kompatibilný s tekutým alebo plynným kyslíkom

do 123 barov podľa EN ISO 11114-3.

Úplná odolnosť voči všetkým plynom.

Odolnosť voči nukleárnemu žiareniu do

70 Gy.

 

 

 

Hodnotenie 0-1

 

perfluórované mazivo, úplná odolnosť voči chemickým látkam, kompatibilné so všetkými plynmi. doživotné mazanie. extrémne podmienky. Mazivo HIGH TECH, rieši všetky problémy s mazaním. perfluórované mazivo perfluórované mazivo v aerosóle perfluórované mazivo v spreji perfluórované mazivo v sprejovej nádobe mazivo vysoké teploty mazivo nízke teploty mazivo pre plyn mazivo pre kyslík mazivo styk s riedidlami teploty, mazivo odlievanie plastov mazivo pre ejektory foriem technické mazivo priemyselný mazivo. dodávatelia technických mazív. dodávatelia priemyselných mazív. dodávatelia priemyselných mazív. výrobcovia technických mazív. výrobcovia priemyselných mazív. výrobcovia priemyselných mazív. fluórované mazivo. aerosól fluórované mazivo. mazivo do vákuového prostredia. Fluórované mazivo, sprej. Perfluórované mazivo, sprej. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu. perfluórované mazivo, úplná odolnosť voči chemickým látkam, kompatibilné so všetkými plynmi. doživotné mazanie. extrémne podmienky. Mazivo HIGH TECH, rieši všetky problémy s mazaním. perfluórované mazivo perfluórované mazivo v aerosóle perfluórované mazivo v spreji perfluórované mazivo v sprejovej nádobe mazivo vysoké teploty mazivo nízke teploty mazivo pre plyn mazivo pre kyslík mazivo styk s riedidlami teploty, mazivo odlievanie plastov mazivo pre ejektory foriem technické mazivo priemyselný mazivo. dodávatelia technických mazív. dodávatelia priemyselných mazív. dodávatelia priemyselných mazív. výrobcovia technických mazív. výrobcovia priemyselných mazív. výrobcovia priemyselných mazív. fluórované mazivo. aerosól fluórované mazivo. mazivo do vákuového prostredia. Fluórované mazivo, sprej. Perfluórované mazivo, sprej. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu.
Mazanie zariadení pre vákuové prostredie

PF 10.00

Bezpečnostné mazanie ejektorov na vstrekovanie plastov

 

   

perfluórované mazivo, úplná odolnosť voči chemickým látkam, kompatibilné so všetkými plynmi. doživotné mazanie. extrémne podmienky. Mazivo HIGH TECH, rieši všetky problémy s mazaním. perfluórované mazivo perfluórované mazivo v aerosóle perfluórované mazivo v spreji perfluórované mazivo v sprejovej nádobe mazivo vysoké teploty mazivo nízke teploty mazivo pre plyn mazivo pre kyslík mazivo styk s riedidlami teploty, mazivo odlievanie plastov mazivo pre ejektory foriem technické mazivo priemyselný mazivo. dodávatelia technických mazív. dodávatelia priemyselných mazív. dodávatelia priemyselných mazív. výrobcovia technických mazív. výrobcovia priemyselných mazív. výrobcovia priemyselných mazív. fluórované mazivo. aerosól fluórované mazivo. mazivo do vákuového prostredia. Fluórované mazivo, sprej. Perfluórované mazivo, sprej. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu.

Antoine GIRET – Land yachtingový pilot 3. triedy

Majster Európy 2013 (St Peter-Ording – Nemecko)

Majster Francúzska 2015 (Notre Dame de Monts)

Vicemajster Európy 2015 (De Panne – Belgicko)

Majster Francúzska 2016 (Berck)

Vicemajster Európy 2016 (Bretteville–Sur–Ay)

Vicemajster sveta 2018 (St Peter-Ording – Nemecko)

 

 

  

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE